Praktyki wychodzenia z długów

środa, 03 lipiec 2019 kl. 15:57

Trudno przewidzieć, czy po zaciągnięciu kredytu hipotecznego, czy gotówkowego spłacisz zobowiązanie w 100% bez problemów ekonomicznych po drodze. Jakie praktyki wychodzenia z długów można zastosować, aby zapobiec kosztownej egzekucji komorniczej?

Wyprzedzaj egzekucję komorniczą

W Polsce kontakt z komornikami jest szczególnie niekorzystny dla dłużników, ponieważ wyprzedaże majątku kończą się najczęściej śmiesznymi kwotami niewystarczającymi do zaspokojenia roszczeń wierzycieli (egzekucja komornicza to ryzyko wystąpienia jeszcze większej pętli zadłużeniowej). Wcześniejsza restrukturyzacja zadłużenia zgodna z uwarunkowaniami prawa restrukturyzacyjnego lub prawa bankowego to zatem korzystna perspektywa. Do sprawnego oddłużania w bankach potrzebujesz czystej historii w BIK, a co za tym idzie pozytywnej zdolności kredytowej. Banki zgadzają się na konsolidację kredytów bez zabezpieczeń i bez ubezpieczenia tylko w takim przypadku. Firmy pożyczkowe przy oddłużaniu wymagają zawsze wniesienia nieruchomości do umowy. Kredytobiorca zainteresowany restrukturyzacją nigdy nie uzyska 100% wartości nieruchomości w wypłacanej kwocie. Format restrukturyzacji należy dopasować do aktualnej zdolności kredytowej i posiadanych zabezpieczeń majątkowych. Za zabezpieczenie może również posłużyć poręczenie bliskiej osoby, która charakteryzuje się wysoką zdolnością kredytową.

 

Read More

radnyradek | | | Użyte znaczniki: , , , , , , , , , ,