« Oferta na problemy ze… | Strona domowa | Bank samochodowy – sp… »

Praktyki wychodzenia z długów

środa, 03 lipiec 2019 at 3:57 pm. Użyte znaczniki: , , , , , , , , , ,

Trudno przewidzieć, czy po zaciągnięciu kredytu hipotecznego, czy gotówkowego spłacisz zobowiązanie w 100% bez problemów ekonomicznych po drodze. Jakie praktyki wychodzenia z długów można zastosować, aby zapobiec kosztownej egzekucji komorniczej?

Wyprzedzaj egzekucję komorniczą

W Polsce kontakt z komornikami jest szczególnie niekorzystny dla dłużników, ponieważ wyprzedaże majątku kończą się najczęściej śmiesznymi kwotami niewystarczającymi do zaspokojenia roszczeń wierzycieli (egzekucja komornicza to ryzyko wystąpienia jeszcze większej pętli zadłużeniowej). Wcześniejsza restrukturyzacja zadłużenia zgodna z uwarunkowaniami prawa restrukturyzacyjnego lub prawa bankowego to zatem korzystna perspektywa. Do sprawnego oddłużania w bankach potrzebujesz czystej historii w BIK, a co za tym idzie pozytywnej zdolności kredytowej. Banki zgadzają się na konsolidację kredytów bez zabezpieczeń i bez ubezpieczenia tylko w takim przypadku. Firmy pożyczkowe przy oddłużaniu wymagają zawsze wniesienia nieruchomości do umowy. Kredytobiorca zainteresowany restrukturyzacją nigdy nie uzyska 100% wartości nieruchomości w wypłacanej kwocie. Format restrukturyzacji należy dopasować do aktualnej zdolności kredytowej i posiadanych zabezpieczeń majątkowych. Za zabezpieczenie może również posłużyć poręczenie bliskiej osoby, która charakteryzuje się wysoką zdolnością kredytową.

Kontakt z wierzycielem konieczny, aby utrzymać dotychczasową umowę kredytową

Nie zaniedbuj kontaktu z bankiem w celu podpisania umowy restrukturyzacyjnej, ponieważ brak kontaktu zgodnie z prawem bankowym powoduje rozwiązanie współpracy. Bank wymaga wtedy opłacenia kredytu wraz z odsetkami w stosunkowo krótkim terminie. Niektóre rodzaje zobowiązań, np. kredyty hipoteczne nakładają na banki ustawowy obowiązek pomocy klientowi, któremu pogorszyła się sytuacja ekonomiczna. Przy większości kredytów gotówkowych obowiązuje podobna zasada. Przyczynę restrukturyzacji trzeba udokumentować, określić deklarację spłaty i poddać się analizie doradcy kredytowego. Podpisanie ewentualnego aneksu do obowiązującej umowy kredytowej (przeterminowanej) to zawsze ryzyko kolejnej analizy zdolności kredytowej. Lepiej zatem stawiać priorytetowo na konsolidację na warunkach promocyjnych.

Brak komentarzy(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)
Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.