Praktyki wychodzenia z długów

środa, 03 lipiec 2019 kl. 15:57

Trudno przewidzieć, czy po zaciągnięciu kredytu hipotecznego, czy gotówkowego spłacisz zobowiązanie w 100% bez problemów ekonomicznych po drodze. Jakie praktyki wychodzenia z długów można zastosować, aby zapobiec kosztownej egzekucji komorniczej?

Wyprzedzaj egzekucję komorniczą

W Polsce kontakt z komornikami jest szczególnie niekorzystny dla dłużników, ponieważ wyprzedaże majątku kończą się najczęściej śmiesznymi kwotami niewystarczającymi do zaspokojenia roszczeń wierzycieli (egzekucja komornicza to ryzyko wystąpienia jeszcze większej pętli zadłużeniowej). Wcześniejsza restrukturyzacja zadłużenia zgodna z uwarunkowaniami prawa restrukturyzacyjnego lub prawa bankowego to zatem korzystna perspektywa. Do sprawnego oddłużania w bankach potrzebujesz czystej historii w BIK, a co za tym idzie pozytywnej zdolności kredytowej. Banki zgadzają się na konsolidację kredytów bez zabezpieczeń i bez ubezpieczenia tylko w takim przypadku. Firmy pożyczkowe przy oddłużaniu wymagają zawsze wniesienia nieruchomości do umowy. Kredytobiorca zainteresowany restrukturyzacją nigdy nie uzyska 100% wartości nieruchomości w wypłacanej kwocie. Format restrukturyzacji należy dopasować do aktualnej zdolności kredytowej i posiadanych zabezpieczeń majątkowych. Za zabezpieczenie może również posłużyć poręczenie bliskiej osoby, która charakteryzuje się wysoką zdolnością kredytową.

 

Read More

radnyradek | | Brak komentarzy | Użyte znaczniki: , , , , , , , , , ,

Oferta na problemy ze spłatą – kredyt konsolidacyjny

czwartek, 09 maj 2019 kl. 14:17

Osoby, które zaciągają wiele zobowiązań finansowych, bardzo często mają po jakimś czasie problemy z ich terminowym regulowaniem. Pomocą w takiej właśnie sytuacji z pewnością jest kredyt konsolidacyjny, który dzisiaj można znaleźć w ofercie praktycznie każdego banku a ich porównanie znajdziesz na www.17bankow.com.

 

Read More

radnyradek | | Jeden komentarz | Użyte znaczniki: , , ,

Klasyfikacja kredytów

wtorek, 12 marzec 2019 kl. 13:14

Kredyty gotówkowe są najpopularniejszym sposobem na zdobycie szybkiej gotówki. Nie jest to jednak wygrana na loterii. Każdy kredyt traktowany jest w kategoriach pożyczki, którą należy zwrócić właścicielowi. W tym przypadku właścicielem pożyczonej kwoty jest bank. Ludzie pożyczają pieniądze od dawien dawna a całe życie toczy się wokół pieniądza. Dziś praktycznie co drugi człowiek na świecie żyje na kredyt. Zarówno osoby prywatne, zwykłe „szaraki”, jak i duże firmy a nawet nie trudno byłoby znaleźć kilka krajów, które funkcjonują dzięki pożyczkom. Stąd też kredyty gotówkowe są dziś jednym z najszybszych możliwości na zdobycie potrzebnej gotówki. Ich szybka klasyfikacja pozwoli nam zaznajomić się rodzajami tych najbardziej popularnych kredytów, zobacz rankingi różnych kredytów na 17bankow.com.

Kredyty gotówkowe są najpopularniejszym sposobem na zdobycie szybkiej gotówki. Nie jest to jednak wygrana na loterii. Każdy kredyt traktowany jest w kategoriach pożyczki, którą należy zwrócić właścicielowi. W tym przypadku właścicielem pożyczonej kwoty jest bank. Ludzie pożyczają pieniądze od dawien dawna a całe życie toczy się wokół pieniądza. Dziś praktycznie co drugi człowiek na świecie żyje na kredyt. Zarówno osoby prywatne, zwykłe „szaraki”, jak i duże firmy a nawet nie trudno byłoby znaleźć kilka krajów, które funkcjonują dzięki pożyczkom. Stąd też kredyty gotówkowe są dziś jednym z najszybszych możliwości na zdobycie potrzebnej gotówki. Ich szybka klasyfikacja pozwoli nam zaznajomić się rodzajami tych najbardziej popularnych kredytów.

Kredyty gotówkowe a prawo bankowe

Czym są kredyty gotówkowe? Ich definicja jest opisana w ustawie o prawie bankowym. Opierając się na niej, możemy wywnioskować, że „Bank zobowiązuje się do przekazania do dyspozycji kredytobiorcy, na określony w umowie czas i na ustalony cel, pewną kwotę środków pieniężnych. Kredytobiorca może korzystać z tych pieniędzy, trzymając się warunków zapisanych w umowie. Ma obowiązek zwrócić dług wraz z odsetkami oraz prowizją w wyznaczonym terminie spłaty kredytu”. Zdolność kredytowa z kolei jest najważniejszym dla banku czynnikiem decydującym o przyznaniu wnioskowanej kwoty kredytu. Zdolność kredytowa określana jest w kategoriach możliwości spłacenia zaciągniętego kredytu w wyznaczonym przez bank terminie. Konieczne ku temu jest przedłożenie wszelkich możliwych dokumentów wymaganych przez bank. Może dojść do sytuacji, kiedy bank uzna, że nasza zdolność kredytowa jest niewystarczająca. Wtedy może zażądać zabezpieczenia kredytu. Tego z kolei możemy dokonać w formie osobowej, czyli poręczenie ewentualnie weksel własny lub in blanco, a także rzeczowej, która odnosi się do hipoteki oraz zastawu na rzeczach i prawach.

Kredyty zabezpieczone, celowe i odpłatne

Każdy dostępny na rynku finansowym kredyt możemy podzielić na kredyty pieniężne, gdzie głównym podmiotem kredytowania są pieniądze, kredytem zwrotnym, gdzie klient zaciągający kredyt w banku zobowiązuje się do jego spłaty w terminie ustalonym przez kredytodawcę. Wyróżniamy również kredyty celowe, odpłatne oraz zabezpieczone. Kredyty gotówkowe celowe charakteryzują się pożyczką przeznaczoną na z góry określony cel. Odpłatne- bank pobiera należne odsetki od wysokości kredytu oraz nalicza osobne od środków, które zostały już wykorzystane. Ostatnia grupa kredytowa nazwana kredytem zabezpieczonym, polega na tym, iż to banki zabezpieczają się w razie, gdyby nastąpiła sytuacja, że kredytobiorca odmówi lub zaniecha dalszej spłaty kredytu. Kredyty bankowe cechują się ogromnym znaczeniem tak dla klientów, którzy dzięki nim są w stanie zdobyć potrzebną kwotę a przede wszystkim dla krajowej gospodarki. Kredyty gotówkowe pełnią w tym przypadku trzy zasadnicze funkcje. Mowa tu przede wszystkim o możliwości wprowadzenia nowego pieniądza do obiegu, jak również wykorzystaniu wszelkich instrumentów polityki kredytowej do rozruszania gospodarki oraz czynników produkcji, a także czerpanie wszelkich korzyści finansowych i ekonomicznych.

 

Read More

radnyradek | | Brak komentarzy